Dzisiaj jest

czwartek,
20 lipca 2017

(201. dzień roku)

Wyszukiwanie

Statystyki

stat4u

Ks. Prałat Jan Ślęzak

 

Ksiądz prałat Jan Ślęzak - urodził się 1 września 1913 roku w Dymitrowie Małym (powiat Tarnobrzeg, woj. Lwów). Pochodził z rodziny rolniczej. Jego rodzice, Maria z domu Majlinger i Wojciech Ślęzak, posiadali 7 - hektarowe gospodarstwo.

Do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie uczęszczał w latach 1932-1937. Naukę w seminarium traktował jako szczególny czas przygotowania do kapłaństwa, w którym powinno się rozwijać „zapał do świętości”.

W 1937 w Tarnowie przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Franciszka Lisowskiego. W lipcu 1938 roku, po rocznym stażu kapłańskim w parafii Ujście Solne, jako młody 25-letni ksiądz przybył do Ołpin. W 1942 roku został mianowany wikariuszem, w 1943 administratorem parafii, a w 1948 proboszczem przez bpa ordynariusza Jana Stepę.

Ks. Jan Ślęzak postrzegany jako bardzo czynny kapłan, 1 lipca 1957 roku został mianowany wicedziekanem dekanatu bieckiego, a później jego dziekanem. Kuria biskupia w Tarnowie doceniła jego pracę i zasługi. Ks. bp Jan Stepa w 1956 roku ustanowił go kanonikiem katedralnym. W 1962 roku ks. Jan przeżywał 25 - lecie swoich święceń kapłańskich, które zaowocowało święceniami 8 kapłanów, którzy wyszli z tej ziemi jako jego wychowankowie. W dziesięć lat później mianowany został prałatem.

W latach 50. i 60. XX wieku starał się ożywić wieś: powołał do aktywności bractwa Najświętszego Sakramentu, Różańcowe, Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa, Krucjatę Eucharystyczną Dzieci oraz Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeńskiej.

 

Nie ustawał w roztaczaniu troski o parafian i parafię, czego wyrazem było sprawienie bocznych ołtarzy: Przemienienie Pańskie po lewej stronie oraz Ukrzyżowanie po prawej. Dbał o to, by liturgia była uświetniona przez śpiew chóru czy grę orkiestry, sam pracował z ministrantami, spowiadał codziennie przed Mszą Świętą, przebywając w konfesjonale tak długo, jak było to konieczne.

Zabiegał o powstanie Ośrodka Zdrowia, Wiejskiego Domu Kultury, Ochotniczej Straży Pożarnej, czynnie współpracował w powstaniu nowej szkoły, wybudował ogrodzenie wokół kościoła, nową plebanię. Założył bibliotekę i za własne środki kupował książki. Pomagał biednym rodzinom, jednał zwaśnionych, walczył z wiejskim alkoholizmem. Angażował się w elektryfikację wsi, organizował naprawę wiejskich dróg. Ks. Ślęzak chodził po domach i osobiście zapraszał ludzi do pracy na rzecz dobra wsi, zainicjował kurs „przysposobienia rolniczego”.

Nadmierna praca i nieoszczędzanie sił i zdrowia doprowadziły organizm ks. Jana do stanu krytycznego. Przeżył dwa zawały serca, a potem niedomaganie wątroby. Na dłuższe leczenie wyjechał do kliniki w Krakowie. W czasie choroby żywo interesował się parafią.

Zmarł w Ołpinach w dniu 5 czerwca  1972 roku, o godz. 3.00 nad ranem, przeżywszy 59 lat. W pogrzebie uczestniczyło około dwustu księży, z ordynariuszem tarnowskim ks. biskupem Jerzym Ablewiczem, który odprawił Mszę Św. żałobną i wygłosił kazanie.

 

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Nasza parafia

¦więta

Czwartek, XV Tydzień zwykły Rok A, I Wspomnienie bł

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia: